Kontakt Dla prasy
Jesteś tutaj:Kontakt

Kontakt

AXL Dynamics sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513465. Kapitał zakładowy w wysokości 20000,00 zł wpłacony w całości.

AXL Dynamics sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 1
50-077 Wrocław

REGON:022425656
NIP: 8971799441

Formularz kontaktowy

E-mail
Numer telefonu
Wiadomość